JA slide show
Noticies


Acta assemblea 2012 PDF Imprimir Correu
Dilluns, 29 de Abril de 2013 19:27

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Antina de Santa Pola, celebrada el 12 de gener de 2012, a les sis trenta hores, en segona convocatòria, i d’acord amb la convocatòria del 19:30h  del 21 de desembre de 2011 feta per la Junta Directiva.

Reunits a la Sala de Reunions del Centre Cívic i Social, situat al carrer Castaños, número 10, de Santa Pola, s’inicia l’Assemblea amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Estat de comptes de l’any 2011.
 3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
 4. Renovació de dos vocalies de la junta directiva.
 5. Aprovació de la programació per al curs 2012.
 6. Torn obert de paraula.

 

S’obre la reunió pel president que saluda tots els presents i agraeix la seua assistència. Seguidament s’inicia l’Assemblea:

1) Es llig l’acta de l’assemblea anterior, s’esmenen alguns errors tipogràfic i s’aprova per assentiment.

2) El president passa la paraula al tresorer, Genís Ayala, que explica els comptes que adjuntem en l’annex 1. El tresorer comenta que hi ha algunes factures (les agendes i el calendari) que s’han de descomptar del saldo actual, però que en passar la remesa de rebuts d’enguany i cobrar la subvenció de l’Ajuntament de 2011, segurament el saldo superarà els 2.500€.

3) El president repassa suscintament les activitats realitzades durant el 2011, on cal ressaltar la realització de les Trobades. A més de la programació, s’esmenta també la reunió que vam celebrar a juny en companyia del Raig de Crevillent i la Gola de Guardamar amb el president de l’Escola Valenciana, a més vam atendre la sol·licitud de col·laboració del professorat  de l’IES  Santa Pola per a la revista La Gaviota perquè hi aparega una entrevista i un article sobre la nostra Associació.

4) Les dues vocalies es cobreixen amb les dues persones que les ocupen actualment i, per tant, no hi ha cap canvi en la junta directiva.

5) El president comenta la proposta de programació per al curs 2012 que s’adjunta en l’annex 2. Antoni Mas intervé i comenta que la proposta és, com sempre, una proposta de mínims i, per tant, més o menys, una còpia d’un any per a l’altre.  Afig també que fóra interessant introduir noves activitats i així ampliar la programació. El president comenta que la regidora de Cultura, Feli Contador, ens ha proposat d’especificar tota la programació per si hi ha alguna necessitat de manteniment o de serveis generals. S’acorda d’aprofitar l’avinentesa de visita a la regidora per a ampliar o canviar, si cal, la programació. Antoni Mas proposa, per exemple, que la programació del 9 d’octubre no es concentre en una setmana i es diversifique al llarg del més. Finalment, la proposta que es presenta de mínims queda provada

6) Genís Ayala demana que ens plantegem el tema de la pàgina web, ja que la tenim poc activada i les despeses de manteniment i del domini puja a 250€. S’acorda de seguir amb la pàgina i buscar col·laboradors a fi de tenir-la més activa. El president proposa també de fer una propera reunió de caràcter monogràfic per a comentar temes pendents de l’Associació com la programació, la propera elecció de la junta directiva o la captació de nous socis. S’acorda de reunir-nos el proper divendres, 10 de febrer, a les 17:30 hores.

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 19 hores i 15 minuts.

Santa Pola, 12 de gener de 2012

 

Annex 1 Annex 2

 
Manifest Trobades 2012 PDF Imprimir Correu
Dimarts, 06 de Març de 2012 13:59

AL VALENCIÀ! NO A LES RETALLADES!!

 

Des de la primera Trobada, enguany farà 28 anys, les Trobades sempre han sigut un espai públic lúdic i reivindicatiu, on pares i mares, ensenyants, alumnat, ajuntaments i entitats socials diverses han unit esforços en defensa del valencià i daquells reptes educatius i socials valorats com a imprescindibles en cada moment.

 

Les Trobades han sigut i són la suma voluntària i decidida dels qui fem i estimem el valencià, la nostra cultura, el nostre país.

Així, les Trobades són motor anual de canvi social. Altaveu de reivindicacions. Recordem leficàcia, lany passat, en aglutinar centenars de milers de voluntats per exigir una educació plurilingüe de qualitat i fer retirar una proposta infame del conseller de torn.

 

Enguany, com a conseqüència continuada del balafiament de recursos públics, ladministració ha decidit retallar don no cal, don ens fan mal: dels serveis públics, dels treballadors públics. Lescola pública valenciana no necessita retallades, necessita inversió, bona gestió, més valoració social.

Els drets laborals, latenció adequada i de qualitat de lalumnat empitjorarà greument si no diem junts, com més fort millor: NO A LES RETALLADES! AL VALENCIÀ!!

 

Des del març fins al juny assegurem que cadascuna de les 14 Trobades siga una manifestació popular més de les convocades exigint uns serveis públics de qualitat, suficients i que no conculquen els drets de la ciutadania.

 

El nostre país necessita una depuració de responsabilitats i un impuls decidit de regeneració de lètica democràtica.

 

Des dEscola Valenciana us animem a emprendre un moviment decidit per tal dorganitzar, debatre i participar activament en les Trobades. Ens hi juguem molt, ara i en el futur més immediat.

 

A les Trobades de 2012 demostrem que nosaltres, els valencians, cinquanta anys després de la publicació del llibre del mestre Joan Fuster, estem més vius que mai. Les Trobades són vostres, les Trobades sou vosaltres. Escola Valenciana sou vosaltres. I leducació pública, de qualitat i en valencià, sou vosaltres.

 

al Valencià, No a les retallades

 
La Junta Directiva de l'Antina es reuneix amb la regidora de Cultura Feli Bailador PDF Imprimir Correu
Dimarts, 21 de Febrer de 2012 14:33

Ma. Felipa Bailador

Regidora de Cultura

Ajuntament

Santa Pola

 

Santa Pola, 14 de febrer de 2012

 

 

Després de la reunió mantinguda amb la Regidora de Cultura del Ajuntament de Santa Pola, Ma. Felipa Bailador, el passat dimarts 7 de febrer, volem, en primer lloc, agrair-li la seua bona disposició amb la nostra Associació.

 

En segon lloc, tenim a bé recordar-li els temes que vam tractar:

 • Programar més actes culturals en valencià en la Casa de Cultura.

 • Possibilitat de publicar la programació dels actes de la Casa de Cultura en les dues llengües oficials.

 • Usar, igualment, les dues llengües oficials en els cartells electrònics, on l’Ajuntament anuncia els actes.

 • Així mateix, mantindre les dues llengües oficials en la retolació de l’edifici de l’Ajuntament, ja que en els que s’han col·locat darrerament només es fa ús del castellà.

 • Per a la celebració del 9 d’Octubre, si bé tindrem prèviament altres reunions, vam acordar programar les activitats més espaciades i no desenvolupar-les tan sols en una setmana. En aquest sentit, vam comentar de programar-les al llarg de tot el mes d’octubre.

 • Es va parlar també de la possibilitat de donar noms a nous carrers tenint en compte que falten molts noms de personatges locals rellevants i de noms d’escriptors i estudiosos de la nostra llengua. Al seu moment se li adjuntarien propostes.

 

 

Agraint-li novament la seua atenció, la saludem atentament,

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA

 
Calendari 2012 PDF Imprimir Correu
Dilluns, 12 de Desembre de 2011 21:04

Els socis i simpatitzants de l'Antina interessats en el calendari d'enguany podeu aconseguir-lo a l'Oficina de Valencià, a la Biblioteca Municipal o a la Biblioteca Infantil.

 

Calend_LAntina_2012_1

 
Des del rovellet de l'ou d'Elx, presentació del llibre de Joan-Carles Martí Casanova PDF Imprimir Correu
Diumenge, 02 de Octubre de 2011 15:19
joancarles3
 
Pa negre, cinema en valencià PDF Imprimir Correu
Diumenge, 02 de Octubre de 2011 15:19
PANEGRE3
 Associació Cultural L'Antina

© 2010 Associació Cultural L'Antina · Santa Pola ·Alacant