JA slide show
Noticies


Acte cultural de l'Antina PDF Imprimir Correu
Divendres, 19 de Maig de 2017 22:32

L’Associació Cultural l’Antina conjuntament amb el Museu del Mar hem programat la conferència “Mestre Alfosea, la seua música la nostra memòria” de Xavier Mas i Sempere (Universitat de València). L’acte, que consistirà en una conversa i una visita comentada a la sala del Museu dedicada  al músic santapoler,  tindrà lloc el proper dissabte, 27 de maig, a les 19:30 de la vesprada, al Baluard del Duc.

Esperem comptar amb la teua presència. Segur que aprendreu coses noves i ho passareu bé. A més, a continuació compartirem un vi d’honor. 

 
Convocatòria Assemblea anual PDF Imprimir Correu
Dijous, 26 de Gener de 2017 17:35

Santa Pola,  25 de gener de 2017

D’acord amb els nostres estatuts, la Junta Directiva convoca totes les persones sòcies i col·laboradores de l’Associació Cultural l’Antina a l’Assemblea General que tindrà lloc el proper divendres, 3 de febrer, a l’Aula de la 4a. Planta del Centre Cívic i Social, a les 19,30 h, en primera convocatòria, i a les 20:00 h, en segona.

Aquesta Assemblea tindrà el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Balanç econòmic del curs 2016. Aprovació import de noves quotes.
 3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
 4. Aprovació de la programació per al curs 2017.
 5. Renovació de càrrecs
 6. Torn obert de paraula.

Antoni Mas i Miralles

Secretari

PS

Us recordem que la realització de l’Assemblea General té com a finalitat principal, en primer lloc, informar-vos i posar-vos al corrent de totes les activitats realitzades el curs passat i de les que realitzarem el curs vinent, i, en segon lloc,  invitar-vos a participar en les activitats que podem preparar. Per al bon funcionament de l’Associació, esperem la vostra assistència, ja que les vostres opinions són fonamentals i imprescindibles per al desenvolupament de totes les activitats programades per l’Antina.

 
Calendari de l'Antina 2017 PDF Imprimir Correu
Dimarts, 06 de Desembre de 2016 21:12

Com tots els anys, l'Antina ja ha preparat el calendari per al proper any amb una fotografia històrica de Santa Pola. Tots els interessats a aconseguir-ne un, podeu passar, a partir del dia 12 de desembre, per la Oficina de Valencià, situada en la 4a planta de la Casa de Cultura.

També vos el podeu descarregar en format pdf aquí

 
Calendari 2014 PDF Imprimir Correu
Dilluns, 23 de Desembre de 2013 17:36

Un any més i, com és tradició des de la fundació de l'Antina, hem editat el nostre calendari. Si voleu tenir-lo a casa o al vostre negoci i gaudir de la imatge que hem triat per a 2014, només us heu d'apropar a l'Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) -a la Casa de Cultura, planta 4.

calendari antina 2014 ok 

 
Acta assemblea 2013 PDF Imprimir Correu
Dimarts, 30 de Abril de 2013 01:26

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Antina de Santa Pola, celebrada el 12 d’abril de 2013, a les set trenta hores, en segona convocatòria, i d’acord amb la convocatòria del 4 d’abril de 2012 feta per la Junta Directiva.

Reunits a la Sala de Reunions del Centre Cívic i Social, situat al carrer Castaños, número 10, de Santa Pola, s’inicia l’Assemblea amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Estat de comptes de l’any 2012.
 3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
 4. Renovació de la junta directiva.
 5. Aprovació de la programació per al curs 2013.
 6. S’aprova.
 7. Torn obert de paraula.

 

S’obre la reunió pel president que saluda tots els presents. Excusa l’assistència de Genís Ayala que no ha pogut venir per raons personals. Seguidament s’inicia l’Assemblea:

 

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

El president passa la paraula al secretari, Antoni Mas, el qual llig l’acta de l’assemblea anterior. S’aprova per assentiment

 1. Estat de comptes de l’any 2012.

El president en representació del tresorer comenta les despeses i ingressos (vegeu Annex 1) de 2012. A més, comenta que, com que hem estalviat tant enguany, només vam poder justificar davant de l’Ajuntament unes despeses de 1.992 €. Per això la subvenció que ja hem cobrat puja a 994€. Intervé Isabel Llinares en el sentit d’augmentar les despeses si tenim diners, ja que la funció de l’Antina no és estalviar sinó programar activitats a favor de la llengua. La resta dels assistents hi vam estar d’acord.

 1. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.

El president comenta les activitats realitzades enguany: a) L’assistència a les Trobades de Guardamar, b) Convocatòria, coordinació del tribunal i lliurament dels premis literaris Sant Jordi. c) Programació d’octubre, que va constar en total de 12 activitats. d) Realització del calendari i les agendes. A més d’aquests actes que estaven inclosos en la memòria, també hem tingut 3 o 4 amb la regidora de Cultura i vam enllestir una campanya de socis que, per raons tècniques, vam deixar a mitges, encara que podem continuar-la enguany.

 1. Renovació de la junta directiva.

Després d’unes reflexions sobre el futur de l’associació i dels càrrec a elegir, la nova directiva queda de la manera següent:

  1. Presidenta : Isabel Llinares Ibor
  2. Vicepresident : Pascual Ruso Alba
  3. Secretari : Antoni Mas i Miralles
  4. Tresorer : Genís Ayala i Mas
  5. Vocals : Hermínia Buades, Claudia Irastorza i Ma. Àngels Sempere.

 

 1. Aprovació de la programació per al curs 2013.

El president comenta la proposta de programació per a enguany (vegeu Annex 2). Com sempre és una proposta de mínims a partir de la qual podem augmentar. Antoni Mas afig que, com sempre, hi apareix la possibilitat de publicar en la col·lecció Quaderns de Santa Pola l’aportació de Josep Montesinos sobre el nostre poble, projecte que seria factible si apostem per augmentar les despeses, tal com hem assenyalat en el punt anterior. Ma. Ángels Sempere comenta que ja ha començat a preparar actes al voltant del poeta Vicent Andrés Estelles per a l’Octubre d’enguany. S’aprova la proposta.

 

 1. Torn obert de paraula.

No hi ha cap intervenció.

 

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 20 hores i 15 minuts.

Santa Pola, 12 d’abril de 2013

 

Annex 1 Annex 2

 
Acta assemblea 2012 PDF Imprimir Correu
Dilluns, 29 de Abril de 2013 19:27

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Antina de Santa Pola, celebrada el 12 de gener de 2012, a les sis trenta hores, en segona convocatòria, i d’acord amb la convocatòria del 19:30h  del 21 de desembre de 2011 feta per la Junta Directiva.

Reunits a la Sala de Reunions del Centre Cívic i Social, situat al carrer Castaños, número 10, de Santa Pola, s’inicia l’Assemblea amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Estat de comptes de l’any 2011.
 3. Memòria de les activitats realitzades durant aquest curs.
 4. Renovació de dos vocalies de la junta directiva.
 5. Aprovació de la programació per al curs 2012.
 6. Torn obert de paraula.

 

S’obre la reunió pel president que saluda tots els presents i agraeix la seua assistència. Seguidament s’inicia l’Assemblea:

1) Es llig l’acta de l’assemblea anterior, s’esmenen alguns errors tipogràfic i s’aprova per assentiment.

2) El president passa la paraula al tresorer, Genís Ayala, que explica els comptes que adjuntem en l’annex 1. El tresorer comenta que hi ha algunes factures (les agendes i el calendari) que s’han de descomptar del saldo actual, però que en passar la remesa de rebuts d’enguany i cobrar la subvenció de l’Ajuntament de 2011, segurament el saldo superarà els 2.500€.

3) El president repassa suscintament les activitats realitzades durant el 2011, on cal ressaltar la realització de les Trobades. A més de la programació, s’esmenta també la reunió que vam celebrar a juny en companyia del Raig de Crevillent i la Gola de Guardamar amb el president de l’Escola Valenciana, a més vam atendre la sol·licitud de col·laboració del professorat  de l’IES  Santa Pola per a la revista La Gaviota perquè hi aparega una entrevista i un article sobre la nostra Associació.

4) Les dues vocalies es cobreixen amb les dues persones que les ocupen actualment i, per tant, no hi ha cap canvi en la junta directiva.

5) El president comenta la proposta de programació per al curs 2012 que s’adjunta en l’annex 2. Antoni Mas intervé i comenta que la proposta és, com sempre, una proposta de mínims i, per tant, més o menys, una còpia d’un any per a l’altre.  Afig també que fóra interessant introduir noves activitats i així ampliar la programació. El president comenta que la regidora de Cultura, Feli Contador, ens ha proposat d’especificar tota la programació per si hi ha alguna necessitat de manteniment o de serveis generals. S’acorda d’aprofitar l’avinentesa de visita a la regidora per a ampliar o canviar, si cal, la programació. Antoni Mas proposa, per exemple, que la programació del 9 d’octubre no es concentre en una setmana i es diversifique al llarg del més. Finalment, la proposta que es presenta de mínims queda provada

6) Genís Ayala demana que ens plantegem el tema de la pàgina web, ja que la tenim poc activada i les despeses de manteniment i del domini puja a 250€. S’acorda de seguir amb la pàgina i buscar col·laboradors a fi de tenir-la més activa. El president proposa també de fer una propera reunió de caràcter monogràfic per a comentar temes pendents de l’Associació com la programació, la propera elecció de la junta directiva o la captació de nous socis. S’acorda de reunir-nos el proper divendres, 10 de febrer, a les 17:30 hores.

I sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 19 hores i 15 minuts.

Santa Pola, 12 de gener de 2012

 

Annex 1 Annex 2

 Associació Cultural L'Antina

© 2010 Associació Cultural L'Antina · Santa Pola ·Alacant